Centre is partially supported by

 
 
 

Patents 2013

RRP

Nosilni avtor

Naslov

RRP04

1

Mihael Simčič, Simona Golič Grdadolnik

Novi karboksamidni inhibitorji encima MurD

RRP05

2

Roman Jerala, Jan Lonzarič

DNA-vezavni proteini katerih funkcija je odvisna od ciklizacije

RRP18

3

Baškovič Jernej, Milošević Mladen, Grošelj Uroš, Stanovnik Branko, Svete Jurij

Amidiranje alkil 5-hidroksi-1H-pirazol-4-karboksilatov in sorodnih enolizabilnih alkil heteroarilkarboksilatov pod mikrovalovi

4

Ana Novak,Matej Štefanič,  Uroš Grošelj,Branko Stanovnik,Jurij Svete

Sinteza aza-deoksa-analogov cikloserina

5

Bezenšek Jure, Grošelj Uroš, Sveze Jurij, Stanovnik Branko

Sinteza 4-metil-5-(4-(metiltio)benzoil)-1H-imidazol-2(3H)-ona in analognih spoji