Centre is partially supported by

 
 
 

Patents 2011

 

RRP

Author

Title

RRP05

1

Roman Jerala, Helena Gradišar, Sabina Božič, Tibor Doler

Samosestavljivi polipeptidni poliedri

RRP12

2

Elizabeta Tatar Pirc, Ksenija Cer, Peter Bukovec, Barbara Modec, Katarina Stare, Anton Meden

Kristalne oblike ksanturinske kisline in postopki za njihovo pripravo

RRP17

3

Alen Čusak in sodelavci

Nove P-kiralne fosforjeve spojine, njihovi katalizatorji in uporaba v enantioselektivni analizi.

RRP18

4

Bezenšek Jure, Prek Benjamin, Grošelj Uroš, Svete Jurij, Stanovnik Branko

6-substituirani piridin-3,4-dikarboksilati in 2-substituirani-4,5-bis(metoksikarbonil)piridin-N-oksidi in postopek njihove priprave