Centre is partially supported by

 
 
 

Patents 2010

 

RRP

Author

Title

RRP02

1

Janez Plavec, Primož Šket

Karakterizacija kompleksnih strukturnih zmesi G-kvadrupleksov

RRP05

2

Roman Jerala

Fuzijski polipetid sestavljen iz domene TIR in dimerizacijske domene za modulacijo signalizacije TLR/naravne imunosti

3

Roman Jerala

Improved synthesis of biosynthetic product by ordered assembly of biosynthetic enzymes guided by the nucleotde sequence motif template

RRP12

4

Turel Iztok, Kljun Jakob, Štefane Bogdan

Postopek za pripravo racemnega nikotin